Välkommen till

Gäddträskbergets Kennel

Östsibiriska

Laikor

Copyright © 2015 Gäddträskbergs kennel

 

Jag heter Emma Holmbäck och är innehavare av Gäddträskbergets kennel,

som är belägen i byn Gäddträsk strax söder om Lycksele mitt i Västerbottens vidsträckta skogar.

Jag har sedan barnsben vuxit upp med djur, framförallt älghundar. Familjens första älghund införskaffades 1994. Jaktintresset för framförallt löshundsjakt på älg väcktes redan i tidig ålder och med en pappa som jagar samt en morfar som varit kronojägare åt dåtidens Domänverket, föll inte äpplet långt från trädet. Älgjakt med löshund har under årens lopp utvecklats till en livsstil.

 

 

 

Under senare delen av tonåren fram tills idag har jag även mycket att tacka min mentor, en äldre erfaren hundförare, som jag fick förmånen att följa med och ta lärdom från i de djupa norrländska skogarna försiktigt smygandes på rungande ståndskall.

 

 

Min kennelverksamhet startade 2001.

Med åren har avelsarbetet växlat från uppfödning av Gråhund till uppfödning av Östsibiriska Laikor.

Min målsättning med kenneln är att föda upp Östsibiriska Laikor av hög kvalité med fokus på de genuina och allsidiga jaktliga egenskaperna som laikan besitter.

Jaktliga egenskaper som är av speciellt intresse är rejäl jaktlust,

hur ståndarbetet utförs, samt mod, skärpa och dådkraft mot framförallt rovvilt.

Givetvis är mentalitet, sundhet och exteriör också viktiga bitar inom avelsarbetet på kenneln.